Jouw zekerheid

Onze garantie

Dukatenburg garandeert dat de laagst mogelijke hypotheekrente in de markt wordt aangeboden.
Om die garantie te kunnen geven toetsen wij voortdurend de tarieven van alle geldverstrekkers.

Uit meer dan 101 hypotheekrenteaanbiedingen wordt de laagst mogelijke beschikbare rente
gekozen, die voldoet aan jouw voorwaarden.