Lijfrente is inkomen voor later

Hoe werkt dat?

De overheid zorgt voor een AOW-uitkering. De meeste werkgevers hebben voor hun personeel een pensioenregeling getroffen. Zelf sparen of beleggen kan natuurlijk altijd. Over het saldo op je spaar- of beleggingsrekening moet je wel belasting betalen (vermogensrendementsheffing). Maar er zijn ook mogelijkheden om je inkomen voor later veilig te stellen waarbij je belastinggeld terugkrijgt!

Dit kan via een lijfrentebankrekening of een lijfrenteverzekering. Bij de keuze tussen die twee oplossingen is het belangrijk om te letten op:

 • De hoogte van de storting én aanvullende kosten
 • Hoe wordt het benodigde kapitaal bereikt (sparen of beleggen)
 • Wanneer wil je dat er wordt uitgekeerd en welk bedrag
 • Hoe zeker is de hoogte van de uitkering
 • Wat zijn de gevolgen bij overlijden of andere risico’s

Het is niet direct te zeggen of de maandelijkse kosten bij een lijfrentebankrekening hoger of lager zijn dan bij een lijfrenteverzekering. Dit geldt ook voor het bedrag dat te zijner tijd wordt uitgekeerd.

Daarom vragen wij verschillende offertes op en vergelijken deze met elkaar op kosten en uitkeringsbedragen. Wij zetten de alternatieven voor je op een rij.

 • Verzekerd sparen
  Spaar je om je pensioen aan te vullen? Dan is het goed om rekening te houden met het ‘langlevenrisico’. In dat geval adviseren wij al snel om een lijfrenteverzekering af te sluiten in plaats van een lijfrentebankrekening. Een lijfrenteverzekering keert uit, zo lang je leeft.
 • Bank sparen
  Met de bank spreek je af in hoeveel jaar het spaartegoed wordt uitbetaald, met een maximum van 20 jaar na pensioendatum. Leef je langer dan de afgesproken periode, dan is je tegoed op en is er geen recht meer op een uitkering.

Gevolgen bij overlijden

De lijfrente-uitkering stopt op het moment dat je overlijdt. Bij banksparen hebben de nabestaanden recht op het bedrag dat er dan nog op de rekening staat.
Of dit belangrijk is, hangt van hun situatie. Heb je geen directe nabestaanden en heeft je partner een eigen inkomen dan is de lijfrentebankrekening waarschijnlijk de beste keuze. Heeft je partner daarentegen onvoldoende inkomen als jou wat overkomt, dan kan je beter een lijfrenteverzekering afsluiten.

Een keuze maken

Om een weloverwogen keuze te maken tussen een bankspaarrekening of lijfrenteverzekering, is het verstandig om eerst een lijstje te maken met punten die voor jou en je partner belangrijk zijn. Op basis daarvan maak je zelf of samen met ons een vergelijking en de juiste keuze.

Overstappen van een lijfrenteverzekering naar bankspaarrekening is altijd mogelijk. Ga wel goed na of daar voordelen aan verbonden zijn. Overstappen kan duur zijn, omdat de lijfrenteverzekering wordt afgekocht.

Om duidelijkheid te krijgen over je (netto) inkomen na pensionering, is gedegen advies onmisbaar. Wij brengen de huidige pensioenopbouw helder in kaart en bepalen samen met jou of de lopende regelingen voldoen of niet. Daarnaast berekenen wij de fiscale ruimte en adviseren je over de beste wijze om die te benutten.

Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek. Ook kunnen wij direct voor jou berekenen hoeveel kapitaal er nodig is om je huidige levensstijl onbezorgd voort te zetten. Kijk bij doelkapitaal hoe zo’n berekening er uit ziet.

Doelkapitaal