KAPITAALVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN

Deze verzekering keert bij overlijden het afgesproken kapitaal uit, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over de financiën. Het verlies van iemand die je dierbaar is, is al pijnlijk genoeg. Als er opeens extra geld nodig is om de hypotheeklasten te betalen, de uitvaartkosten te dekken en/of het levensonderhoud te bekostigen, het geld is er. De hoogte van het kapitaal en de looptijd kan je zelf bepalen. Er zijn twee soorten overlijdensrisicoverzekeringen: een gelijkblijvende en een aflopende. Bij een gelijkblijvende verzekering staat vanaf de startdatum het kapitaal vast. Bij de aflopende verzekering daalt het kapitaal naarmate de tijd verstrijkt. Hoe ouder je wordt, hoe lager het kapitaal. De premie is daardoor ook lager.

Hieronder kan je vrijblijvend een premieberekening (1) maken. Als je geen idee hebt hoeveel het kapitaal bij overlijden moet zijn, dan bereken je dat eenvoudig met de kapitaalbepaler (2). Heb je deze verzekering al, bekijk dan met de premievergelijker (3) of de premie die je nu betaalt niet te veel is.

(1) Premie berekenen:

(3) Premie vergelijken: