Pensioen zelf regelen of uitbesteden

Je regelt alles zelf

Minder dan 10 werknemers doen mee en begeleiding is niet nodig

Klik hier voor de specificaties van de Nu PensioenRekening

Tarief Zelfpensioen Zonder Hulp

Deelnemers in
het contract
Tarief per deelnemer
per maand *
Eenmalige opstartkosten
0 tot 10€ 15,35€ 595,00

Je regelt niet alles zelf

Minder dan 10 werknemers doen mee en wij begeleiden je door het hele proces

Je belt 030-6880684 voordat je begint. Daarna helpt Corina of Frank je om de regeling op te starten.

Klik hier voor de specificaties van de Nu PensioenRekening

Tarief Zelfpensioen Met Hulp

Deelnemers in
het contract
Tarief per deelnemer
per maand *
Eenmalige opstartkosten
0 tot 10€ 15,35€ 949,00

* Deze kosten worden in de praktijk gedeeltelijk of geheel, samen met de eigen bijdrage in de pensioenpremie, ingehouden op het salaris van de werknemer.

Zwitserleven PPI is bij het jaarlijkse pensioenonderzoek van MoneyView naar premieovereenkomsten in het MKB als beste uit de bus gekomen. In de categorie ‘Voorwaarden’ behaalde Zwitserleven PPI Nu Pensioen de hoogste score: 5 sterren. Hiermee biedt Zwitserleven ondernemers op het gebied van voorwaarden het beste pensioenproduct in de markt.

Voordeel voor de werknemer

De deelnemer is hierdoor verzekerd van een pensioenregeling die jaarlijks wordt gecontroleerd, waarvan de opbouw van het pensioenkapitaal met hem of haar wordt besproken en afwijkingen op verzoek van de deelnemer wel of niet worden gerepareerd.

Voordeel voor de werkgever

Hiermee ontslaan wij de werkgever van een belangrijke verantwoordelijkheid in het kader van de zorgplicht. Het doen van een pensioentoezegging gaat verder dan het afdragen van de premies. De werknemers moeten er namelijk op kunnen vertrouwen dat zij op de pensioendatum over voldoende middelen beschikken om van hun oude dag te kunnen genieten. Daar is deze dienstverlening volledig op ingesteld.

Tarieven bij uitbesteding aan Dukatenburg

Wij verrichten onze werkzaamheden op basis van declaratie of abonnement. Dit stemmen wij met de opdrachtgever af voordat wij aan de slag gaan.
Onze tarieven worden jaarlijks aangepast aan het consumentenprijsindexcijfer. Voor aanvang van de werkzaamheden sturen wij een prijsopgave met een duidelijke beschrijving van de opdracht die ons wordt verstrekt. De wijze waarop wij de pensioenregeling monitoren leggen wij vast in een dienstenovereenkomst (S.L.A. of Service Level Agreement). Hierin staat wat je van ons  mag verwachten en binnen welke termijnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • Uurtarief van de pensioenadviseur € 195,-
  • Uurtarief voor administratie € 97,50

Deze tarieven gelden als wij het pensioencontract niet in beheer hebben.

Wordt het pensioencontract wel in beheer aan ons gegeven, dan is een korting van 20% van toepassing en geldt het volgende;

  • Uurtarief van de pensioenadviseur € 156,-.
  • Uurtarief voor administratie € 78,-

Indicatie van de benodigde tijd in uren:

Nieuwe collectieve pensioenregeling tot 25 deelnemers12 – 32
Nieuwe collectieve pensioenregeling vanaf 25 deelnemers
32 – 60
Contractverlenging pensioenregeling tot 25 deelnemers12 – 32
Contractverlenging regeling vanaf 25 deelnemers32 – 60
BPF dispensatieverzoek vanaf 25 deelnemers minimaal60 uur
BPF dispensatieverzoek vanaf 25 deelnemers maximaal120 uur

Contractbeheer | Communicatie

Deelnemers in het contractTarief per deelnemer per maand *Eenmalige opstartkosten
0 tot 24€ 15,35
€ 1.200,00
25 tot 99€ 12,75€ 1.200,00 tot € 2.400,00
100 en meer€ 10,15€ 2.400,00 tot € 4.800,00