Pensioen – Wat moet je weten

Wat is pensioen?

Een pensioenovereenkomst voor jezelf en/of het personeel voorziet in kapitaalopbouw voor later en verzekering van de risico’s bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Je regelt dit zelf via onze website of besteedt het uit aan ons. In beide gevallen geldt de wettelijke zorg- en communicatieplicht jegens de deelnemers aan de pensioenregeling. Door het beheer aan ons uit handen te geven, ontzorgen wij de werkgever en de werknemers.

Wat doet de werkgever voor jouw pensioen?

Vaak kiest een werkgever voor de snelste weg en dat is niet zelden de premieovereenkomst. Werknemers hebben weinig zeggenschap over vorm en inhoud omdat het een collectieve regeling betreft die de werkgever afsluit. Als er geen personeelsvertegenwoordiging is wordt er door hen meestal geen aandacht meer aan geschonken.
Bij de invulling van de premieovereenkomsten is echter sprake van zorgplicht voor werkgevers.

Werkgevers moeten zich houden aan de norm voor goed werkgeverschap, waarbij het zorgvuldigheids- en vertrouwensprincipe een belangrijke rol vervullen. Ook het kiezen van de juiste pensioenuitvoerder en het invullen van de premieovereenkomst is een taak van de werkgever. Niet in de laatste plaats is de werkgever wettelijk verplicht er voor te zorgen dat werknemers goed geïnformeerd worden over hun pensioenregeling. Zo weet de werknemer precies waar hij aan toe is.

Werknemers verlangen duidelijkheid en zekerheid van hun werkgever omtrent de pensioenregeling en hebben daar recht op. Met name wanneer een werknemer een deel van zijn pensioenregeling zelf in kan vullen. Wanneer de invulling van een pensioenregeling wijzigt, dient de werkgever de consequenties van deze wijziging duidelijk te maken aan zijn werknemers.

Wat doet de uitvoerder aan jouw pensioen?

Artikel 52 van de Pensioenwet geeft de deelnemer aan een premieovereenkomst beleggingsvrijheid. De pensioenuitvoerder heeft daarom een zorgplicht ten aanzien van de beleggingsrisico’s van de deelnemer. Deelnemers kunnen zelf kiezen voor het al dan niet afsluiten van nabestaandenpensioen en hebben invloed op de hoogte hiervan.
Voor de werkgever is het zaak ervoor te waken dat er geen verkeerde verwachting wordt gewekt over de hoogte van het ouderdomspensioen.

Wat kan je zelf doen aan jouw pensioen?

Bekijk deze whiteboard-animatie:  https://youtu.be/Va-SW3XLRMQ

Pensioen is inkomen voor later en het bedrag dat daarvoor nodig is wordt gespaard door premie te betalen aan een pensioenuitvoerder (verzekeraar, pensioenfonds of premiepensioeninstelling).

Zolang de pensioenleeftijd nog niet is bereikt, is de premie fiscaal aftrekbaar. Zodra het pensioenkapitaal wordt aangesproken (bij voorkeur op de pensioendatum) worden de uitkeringen beschouwd als inkomen en zijn daarom belastbaar.

In de Pensioenwet die vanaf 2015 van kracht is, is de hoogte van het pensioengevend loon afgetopt en de pensioendatum niet langer 65 jaar. Deelnemers aan een pensioenregeling moeten dus langer op een uitkering wachten. Bekijk hier wat jouw AOW pensioendatum is: “https://tools.wijzeringeldzaken.nl/t/aow//wijzeringeldzaken/

Het antwoord op de vraag; “heb ik straks nog wel voldoende pensioen?” is daarom “nee” als het alleen van de overheid afhangt en “ja” als werkgevers en werknemers de handen ineen slaan.

Op dit punt schiet Dukatenburg te hulp. Met een objectieve en kritische blik beoordelen wij elke pensioenregeling en adviseren de verantwoordelijke personen in het bedrijf op welke punten verbetering mogelijk is en/of welke pensioenregeling het beste bij de onderneming en de werknemers past.

Het budget dat beschikbaar wordt gesteld is het vertrekpunt, het pensioen waarvan de werknemer straks moet leven is het eindpunt.